» Kontakta Örn Skog

Tillväxt och mervärde för din skog

Röjning

Röjning är en förutsättning för att ett bestånd ska utvecklas på bästa sätt och kunna ge ett bra resultat vid 1:a gallringen. Normal röjning bör utföras ca 10-15 år efter plantering. Vi kan ge dig ett fast pris för aktuell röjning.

Röjning lönar sig alltid i längden - genom avsevärt bättre tillväxt och kvalitet!

Vi utför även förröjning

Förröjning i gallring är ett måste i bestånd som har många klena stammar. De är till hinder för avverkningsmaskinen.

Förröjning ger både lägre avverkningskostnad och du får ett bättre slutresultat efter utförd gallring. Även den andra gallringen blir bättre.

Andra typer av röjning

Vi utför också röjning före eller efter slutavverkning, samt röjning längs väg och rågångar.

Röjning

→ Kontakta oss om du har funderingar angående röjning

Röjning

Röjning för bättre tillväxt

Örn Skog utför röjning

↑ Till toppen av sidan

Responsiv webbdesign av Salig Design i norr